Gira One: Smart Home made easy
Find out more
Gira System 3000: The product configurator for inserts and top units
Try it now
Gira reference project - Villa Steurer on Lake Garda
Be inspired today
Previous slide
Next slide
Gira One: Smart Home made easy
Find out more
Gira System 3000: The product configurator for inserts and top units
Try it now
Gira reference project - Villa Steurer on Lake Garda
Be inspired today
Previous slide
Next slide

Với các giải pháp thông minh từ Gira, bạn có thể bật, tắt đèn hoặc điều khiển Ngôi nhà thông minh của mình một cách trực quan. Điều này không chỉ làm tăng sự thoải mái trong cuộc sống của bạn mà còn giúp tiết kiệm năng lượng.

thông tin liên hệ